Online psykoterapi

Coronaepedemien har medført at mange aktiviteter i perioder er rykket online. Dette gælder også for psykoterapi. Jeg var til at begynde med skeptisk i forhold til om online Psykoterapi kunne fungere, men min oplevelse er, at det faktisk ofte fungerer godt!

I nogle tilfælde som en vekslen mellem fremmøde og online terapi og i andre tilfælde klienter som bor langt væk. En sidste gruppe online-klienter er dem, som af den ene eller anden grund foretækker online-terapi. Eksempelvis hvis det at møde op hos en psykoterapeut er for stor en overvindelse mentalt, eller af fysiske årsager.

Terapien kan foregå både med en smartphone og en computer, alt efter hvad du foretrækker. Det vigtigste er at du har et rart og uforstyrret sted at tale fra.

Jeg bruger programmet Zoom, som kan downloades via dette link.