Ofte stillede spørgsmål om psykoterapi

Hvor ofte skal jeg i terapi?

Hvor ofte du skal komme hos mig, er noget vi tilrettelægger sammen og måske ændrer henad vejen, så forløbet passer allerbedst til dig. Ofte kommer klienter med akutte kriser/problemstillinge ofte, dvs med 1-2 ugers mellemrum, mens andre klienter kommer 1 gang pr. måned. Nogle klienter bestiller en tid hist og pist, og det er også helt okay.

Hvor mange gange skal jeg komme?

Hvor langt et terapeutisk forløb varer, er meget forskelligt og afhænger af hvad du som klient har brug for. Nogle går i terapi et par gange og oplever allerede at få løsnet op for den problemstilling/følelse af fastlåsthed som de kom med. Måske du nu har fået overskud til at gå videre med andre ting, eller måske du vil slutte forløbet. Andre er i længere og mere intense forløb. Det afgørende er, at du skal have noget ud af terapien og opleve at den gør en forskel!

Hvordan vælger jeg den rette terapeut?

Jeg vil opfordre dig til at undersøge terapeutens uddannelsesmæssige baggrund og faglige ståsted. Allerede her kan du få en fornemmelse af om terapeutens og dine værdier stemmer overens.

Professionen Psykoterapeut er endnu ikke en beskyttet titel men du kan finde ud af om teraputen er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, og på den måde være sikret en faglig standart, samt at teraputen er forpligtet til at leve op til forenings etiske retningslinjer.

Allerede efter første samtale kan du mærke efter om du oplevede en god kemi mellem dig og terapeuten, og om du tror at terapeuten er istand til at støtte dig i din proces. Hvis du ikke har en god fornemmelse, kan det være at en anden terapeut vil være bedre for dig. Hvis du trods tvivl, stadigvæk har lyst til at give terapien en chance, vil jeg opfordre dig til at sætte ord på din tvivl til terapeuten. På den måde sikrer du dig at få det bedste ud af terapien og derudover kan det teraputiske rum bruges som et slags øverum for din færden i verden udenfor rummet. Og I dette tilfælde kan det for eksempel være at sætte ord på din tvivl, fortælle at dine grænser blev overskredet, eller at du ikke følte dig forstået.

Hvilke problemtillinger kommer folk ofte med hos dig?

 • følelsen af at være fastlåst i en situation/forhold/tankemønster/adfærdsmønster
 • ønsket om forandring
 • stress
 • angst
 • udfordringer i forældrerollen
 • udfordringer i parforholdet
 • en oplevelse af at gamle møstre og strategier, forhindrer klienten i at leve det liv klienten ønsker
 • en barndom med misbrugende forældre
 • skilsmisse
 • at leve i en sammenbragt familie
 • lavt selvværd
 • følelsen af at være forkert

Har du tavshedspligt?

Ja!

Hvad er ligheder og forkelle mellem en psykoterapeut MPF og en psykolog?

Psykoterapeuter og psykologer har flere ligheder; begge arbejder de med mental sundhed og hjælper mennesker til at få det bedre psykisk. Både psykologer og psykoterapeuter tager udgangspunkt i samtalen og forsøger sammen med klienten at identificere og bearbejde de mønstre, tanker, følelser og oplevelser som udfordrer klienten.

En psykoterapeut har en mellemlang uddannelse, som for eksempel lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske og skal have en vis erfaring før han/hun kan søge ind på en 4-6 årig psykoterapeutuddannelse, som vedkommende tager på deltid og selv betaler. Psykoterapeutuddannelserne lægger stor vægt på egen terapi og at de studerende får trænet de psykoterapeutiske metoder i praksis. En psykoterapeut hjælper mennesker med psykiske udfordringer som stress, angst, sorg og krise. En psykoterapeut er derimod ikke uddannet til at håndtere svære psykiske lidelser eller stille kliniske diagnoser, men kan i visse tilfælde arbejde sammen med eller suplere andre faggrupper, eksempelvis indenfor psykiatrien.

En psykolog er derimod universitetsuddannet og kan herefter være specialiseret i flere forskellige retninger. En psykolog er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme og uddannelsen lægger stor vægt på psykologiske teorier og metoder. Tidligst 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse kan en psykolog opnå autorisation, hvilket indebærer supervision. En psykolog kan uddanne sig til specialist i psykoterapi, hvilket indebærer egen terapi.