Om mig

Jeg har altid været optaget af menneskers relationer og følelsesliv og hvor vigtige relationer er for vores trivsel gennem livet.

Min ramme for arbejdet er oplevelsesorienteret og eksistentiel psykoterapi og mit udgangspunkt er at det er dig der er eksperten i dit eget liv! Min hensigt er at være en udømmende og ligeværdig sparringspartner som sammen med dig, undersøger og udforsker hvordan netop du oplever dit liv og dine relationer. Det er mit ønske at hjælpe dig til at du kan leve dit liv så autentisk og frit som muligt, ud fra de livsbetingelser, muligheder og værdier, som netop du har.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet i flere år som lærer – både på normalområdet og med børn og unge med særlige udfordringer. Efter endt uddannelse som psykoterapeut, var jeg frivillig i TUBA, Odense. Her fik jeg erfaring med individuelle samtaler med unge, som er vokset op med forældre med alkohol og/eller stofmisbrug.

Udover at have egne klienterer er jeg er medlem af betyrelsen for Mødrerådgivningen, Svendborg og tilknyttet mødrerådgivningen som terapeut. Jeg arbejder derudover på Kollegiet Vestergade, som er et botilbud for unge med autismespektrumforstyrrelser

Min uddannelse som psykoterapeut har jeg taget på skolen SEOP, som står for Skolen for Eksistentel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi. Jeg modtager løbende supervision.

Billede af psykoterapeut Kirsten Birk Lauridsen MPF